Cơ hội việc làm với CARE

Tư vấn Thực hiện Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Thực hiện Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2023

Tình nguyện viên Chương trình

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tình nguyện viên Chương trình. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 17h ngày 03/02/2023

Tư vấn Thực hiện Đánh giá Cuối kỳ

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn thực hiện đánh giá cuối kỳ cho dự án Hành động dựa trên Dự báo mang tính Toàn diện và Đáp ứng Giới nhằm Tăng cường Hiệu quả của Công tác Phòng ngừa Thiên tai ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (FBEA-SEA). Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 25/01/2023

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi
Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI