Cơ hội việc làm với CARE

Tư vấn Chuẩn bị Tài liệu và Thực hiện Chương trình Tập huấn

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn chuẩn bị tài liệu và thực hiện chương trình tập huấn, tập trung vào chủ đề hành động sớm dựa trên cảnh báo và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 9h ngày 04/10/2022

Tư vấn Thực hiện Đánh giá Giữa kỳ

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Thực hiện Đánh giá Giữa kỳ cho dự án Tăng cường An ninh lương thực & Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số (EFSEM). Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 9h ngày 30/09/2022

Tình nguyện viên Hành chính Hậu cần

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tình nguyện viên Hành chính Hậu cần. 

Ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: Vị trí sẽ mở tới khi tìm được ứng viên phù hợp

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em
Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em
Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI