Cơ hội việc làm với CARE

Tư vấn Thực hiện Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn thực hiện Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới cho dự án She Feeds the World. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 9 giờ sáng ngày 23/05/2022

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em
Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em
Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI