Cơ hội việc làm với CARE

Tình nguyện viên Hành chính & Hậu cần

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tình nguyện viên Hành chính & Hậu cần.

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Vị trí sẽ mở tới khi tìm được ứng viên phù hợp.

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi
Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI