DANIDA

DANIDA là cơ quan hợp tác phát triển của Đan Mạch trực thuộc Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhằm mục tiêu chống nghèo đói bằng cách thúc đẩy quyền con người và tăng trưởng kinh tế. Thông qua CARE Đan Mạch CARE Denmark, DANIDA cung cấp tài chính cho CARE Quốc tế tại Việt Nam...

Liên minh Châu Âu

Liên minh Châu Âu đã tài trợ cho nhiều dự án của CARE Quốc tế tại Việt Nam thông qua Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu (ECHO). Nổi bật trong số đó là các dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, Giảm...