Cơ hội việc làm với CARE

Tư vấn Phân tích và kết nối thị trường

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn phân tích và kết nối thị trường, xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm lợn đen bản địa cho các nhóm chăn nuôi trong dự án FBF tại Hòa Bình. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/04/2023

Tư vấn Nâng cao năng lực lãnh đạo, giao tiếp, và thúc đẩy thảo luận

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn nâng cao năng lực lãnh đạo, giao tiếp và thúc đẩy thảo luận. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 9h ngày 12/04/2023

Tư vấn Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Thực hiện Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/04/2023

Tình nguyện viên Hành chính & Hậu cần

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tình nguyện viên Hành chính & Hậu cần.

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Vị trí sẽ mở tới khi tìm được ứng viên phù hợp.

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi
Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI