Giáo dục tài chính cơ bản: tài liệu cho tập huấn viên

,

Tài liệu này được xây dựng với mục đích sử dụng trong các tập huấn cho trưởng nhóm của các nhóm cổ phần tài chính tự quản (VSLA) để sau đó họ có thể chia sẻ lại cho các thành viên nhóm VSLA của mình. Tài liệu cũng phù hợp với bất cứ ai quan tâm đến chủ đề giáo dục tài chính cơ bản.

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

17/07/2019