Lập kế hoạch Nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi

,

Điều quan trọng khi đối phó với các thách thức của biến đổi khí hậu là các hành động cần phải dựa vào thông tin khí hậu mới nhất, kinh nghiệm tốt nhất của người dân bản địa về thích ứng. Cẩm nang này hướng dẫn thực hành thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Ngôn ngữ: tiếng Anh & tiếng Việt

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019