Bình đẳng giới trong thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

,

Bản tóm tắt chính sách này nhằm nâng cao nhận thức và nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới trong khả năng chống chịu trước thiên tai và khí hậutrong bối cảnh chương trình nghị sự phát triển sau 2015. Đọc thêm để biết các khuyến nghị về tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong vấn đề này.


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019